Duelighedsprøven - Praktisk Del

Viewed: 0 times
Starts: Tue, May 12, 2020
17:00
Ends: Thu, May 28, 2020
21:00
0 ratings
Diverse-Study

Duelighedsprøve - Praktisk del Under korte ture i Øresund gennemgår vi sejladsteknik for motor og sejl, styring, havne- og sikkerhedsmæssige manøvrer samt sejladsplanlægning. Der kræves ingen forkundskaber. Efter kurset, der afvikles i samarbejde med Nordsjællands Sejlerskole, er der mulighed for at aflægge den praktiske del af duelighedsprøven i henhold til Søfartsstyrelsens regler. Prøvegebyr ca. kr. 350 (2017-pris) afregnes med censor. Nærmere oplysninger hos instruktør Preben Leenders på tlf. 40510608. Mødested: Skovshoved havn
Reviews
Write a review

Sign in to get started

  • Create your profile to get perfect matches
  • Enable Likes Comments and Bookmarks
  • Share your own places and events
  • Create and share itineraries
  • Follow your favourite contributors
  • Sign-up for personal daily events newsletter
  • Switch between Me Family or Friends profiles
Sign up for free